Seda Yavuz ile Modernizm: Resim ve Heykelin Kısa Tarihi

Seda Yavuz ile Modernizm: Resim ve Heykelin Kısa Tarihi

Eğitmen: Seda Yavuz
 

11 Mayıs 19:00-20:30, 15 Mayıs 14:00-15:30, 16 Mayıs 15:00-16:30
 
Narmanlı Sanat’tan evlere yeniden kapandığımız bu günleri sanatla dolduracak, üç derste modern sanatta resim ve heykelin kısa tarihini inceleyeceğimiz bir atölye serisi geliyor!
 

1. Hafta
Modern Resim ve Işığın Kullanımı
Restorasyon sonrası Paris kentinin dönüşümü, farklı sergilemelerle başlayacak seminer Barbizon Okulu’ndan örneklerle sürdürülecek. Seminerin odak noktası İzlenimci (Empresyonist) resim olacak bu bağlamda Monet, Degas ve Renoir’ın resim anlayışları tartışılacak.
 

2. Hafta
Modern Heykel ve Hareket
19. yüzyıl ikinci yarısı itibariyle heykel sanatında yaşanan dönüşümler üzerinden bir okuma yapılacak. Rodin ve Claudel’le başlayacak analizler, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Barlach ve Kollwitz’in heykelleriyle sürecek. İzlenimcilik’ten ve Dışavurumculuğa giden bu süreç heykel sanatı odağında irdelenecek.
 

3. Hafta
Akım ve Hareketler
20. yüzyılın ilk yarısında neredeyse eşzamanlı oluşan akım ve hareketlerin tartışılacak. Fütürizm, Kübizm, Dadacılık ve Gerçeküstücülük, öne çıkan sanatçıları ve manifestolarıyla anlatılacak. Hem resim sanatından hem de heykel sanatından örneklere yer verilecek.
 

*Atölyeyi seri halinde takip edebileceğiniz gibi bir derse bağımsız olarak da katılabilirsiniz.

 
Seda Yavuz
 
Doç. Dr. Seda Yavuz 1974 yılında İstanbul’da doğdu. 1993’te Saint Benoit Fransız Lisesi’nden, 1999’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde, Prof.Dr. Uşun Tükel danışmanlığında ‘Yapı-bozum Bağlamında Fluxus Hareketi’ isimli Yüksek Lisans Tezi’ni 2004 yılında, ‘Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası’ isimli Doktora Tezi’ni de 2011 yılında bitirdi. 2000 yılından beri İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde çalışmaktadır. 2015 yılından beri Marmara Üniversitesi GSF Heykel Bölümü’nde Heykel Sanatı Tarihi dersleri vermektedir. Çeşitli küratöryal çalışmaları ve katalog yazıları vardır. Çalışma alanları Modernizm, Batı sanatı ve çağdaş sanat, Türkiye’de Batılılaşma sonrası resim ve heykel, Heykel sanatı tarihi, tarihsel sürecinde kadın sanatçılar ve feminist okumalardır.