Özlem İlban ile Hayalle Gerçek Arasında: Bir Kurum Olarak Harem-i Hümâyûn (Cuma)

Özlem İlban ile Hayalle Gerçek Arasında: Bir Kurum Olarak Harem-i Hümâyûn

 

Eğitmen: Özlem İlban

 

6 Kasım Cuma 11:00 – 13:00

 

Harem-i Hümâyûn, Osmanlı İmparatorluk Saraylarının en merak edilen birimidir. Hareme dışarıdan hiç kimsenin girememesi, harem kadınlarının da dışarıya kapalı mahrem bir yaşam sürmeleri burayı gizem dolu bir dünya yapar. Bu gizemi hayal gücü ile besleyen Batılılar,  Harem-i Hümâyûn’u ne yazık ki gerçeklikten uzak, fantezi ve erotizm dolu hikâyelerin öznesi haline getirir.

Harem-i Hümâyûn kurmacadan oluşan bir hayaller ülkesi değil, tam tersine Osmanlı saray teşkilatının güçlü hiyerarşik yapıya ve kurumsal kimliğe sahip birimlerinden biridir. Sultanın, hanedanın aile üyelerinin ve onlara hizmet eden hizmetli sınıfının evi olmasının yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezi yönetim anlayışını güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir kurumdur. Bu atölyede Harem-i Hümâyûn’un mimarisi, teşkilat yapısı, kimlerden oluştuğu, acemi cariyelikten valide sultanlık makamına dek uzanan yükselme basamakları ve bu kurumun imparatorluğa elit yönetici sınıfı oluşturmak için nasıl bir rol üstlendiği konuları üzerinde durulacaktır.

 

Özlem İlban

Lisans eğitimini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde 1999- 2002 arasında yüksek lisansını yaptı. “Nurbanu Valide Sultan ve Üsküdar’daki Külliyesi” konulu tezini yazdı.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı.   “Sultan II. Mahmud Dönemi Askeri Islahat Sürecinde İnşa Edilen Kışla Yapıları ve Mimari Özellikleri” konulu doktora tezini hazırladı.

Farklı okullarda Tarih öğretmeni olarak çalıştı. Çeşitli akademik dergilerde araştırma yazıları ve makaleler yayınladı. Yurt içi ve yurt dışında kongrelere katıldı.2014-2020 arasında Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Türk Devrim Tarihi dersleri verdi.