Nesnellikten Öznelliğe Yolculuk: Fotoğrafın Kısa Tarihi

Nesnellikten Öznelliğe Yolculuk: Fotoğrafın Kısa Tarihi

 

Konuşmacı: Laleper Aytek

 

1826’da Niepce’in 8 saatlik bir poz süresi sonunda tespit ettiği ilk görüntü, 19. Yüzyılın devrim niteliğinde bir buluşuydu. Fotoğrafın 180 yıllık kısa tarihine baktığımızda 1839’da Daguerre adına tescil edilişinden bu yana yerleştirilebileceği en temel ve belirgin eksenlerden biri bu tarihin bir öznelleşme tarihi olarak okunması gerektiğidir.

 

Teknik gelişmeler fotoğraf tarihinin çok önemli ve göz ardı edilmeyecek bir parçası olmakla birlikte; modern fotoğraf tarihi Avrupa ve Amerika’da Resimselcilik akımına karşı çıkışın tarihidir. Resimde olduğu gibi senteze değil, ama seçime dayalı mekanik bir yeniden-üretim tekniği olarak gelişen ve değerlendirilen fotoğraf, fotoğrafçının kendi içindeki ötekilerin bir dışavurumu olarak aynı olanı değil, ayrı ve farklı olanı ortaya koyabildiği ölçüde öznelleşmiştir.

Laleper Aytek ile gerçekleştirilecek 4 haftalık seminer dizisiyle, işleri ve yaklaşımlarıyla farklı algı, bakma ve görme biçimleri ortaya koyan/öneren fotoğrafçılar ve dönemler incelenerek, ‘normal’ seçkiyi şüpheli hale getirecek yeni görsel okuma önerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

 

5 Şubat – 26 Şubat 2019 arası her Salı, 19.00-21.00 arası (4 hafta)

 

Laleper Aytek (d.1960) Türkiyeli fotoğrafçı, öğretim görevlisi, eleştirmen. İstanbul’da çalışıyor ve yaşıyor. 2000 yılından bu yana fotoğraf yazılarında, öznellik inşası bağlamında “görme biçimleri” ve “fotoğraf tarihi” ve “kadın olmak fotoğrafçı olmak” konuları üzerine yoğunlaşmaktadır.  Bu temel yaklaşımını “Fotoğraf Tarihi Kanonunu Yeniden Düşünmek: Öznellik Üzerine Bir İnceleme” başlıklı yüksek lisans tezinde geliştirmiştir. 2009’da bu yana Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde (MAVA) fotoğraf dersleri vermektedir. Yayınlanmış çalışmaları arasında fotografik düşünce üzerine yazılarını bir araya getirdiği Kendine Ait Bir Fotoğraf (2005), Issız (2013), Palimpsest Istanbul (2010), Non Paris (2014), Kendi İçinden de Geçip Gitti mi Uzaklara? (2017) fotoğraf albümleri sayılabilir. Aytek 1991’den bu yana 18 kişisel sergi açtı, 23 grup sergisine katıldı.