İnci Aydın Çolak ile Türkiye’de Resim ve Edebiyata Yansıyan Kadın İmgesi

İnci Aydın Çolak ile Türkiye’de Resim ve Edebiyata Yansıyan Kadın İmgesi

 

Eğitmen: İnci Aydın Çolak

 

30 Ocak Cumartesi 16:00-17:30

 

Türkiye’de Resim ve Edebiyata Yansıyan Kadın İmgesi başlıklı atölyemizde Tanzimat’tan bugüne kadın imgesinin geçirdiği dönüşüm, resimler ve edebiyat eserleri ile ilişkili olarak incelenecektir.  Tanzimat yıllarında cariyelik ve odalık kavramının eril bir dille ifadesinin resimdeki yansıması, savaş yıllarında fahişeliğin cephe gerisinin dramlarından birine dönüşmesi, flapper kadın tiplemeleri ve Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kadının dış görünüşünün değişmesi, kamusal alana çıkışı örnek metinler ve resimlerle birlikte değerlendirilecektir.

 

Dersimiz online olarak “Zoom.us” üzerinden gerçekleşecektir.

 

İnci Aydın Çolak 

1996-2000 arası İstanbul Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gördü. 2002-2005 arasında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalında yaptığı yüksek lisans eğitimini “Tanzimat Romanlarında Şair Tipleri” tez çalışmasıyla tamamladı. 2009-2011 arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisansından Kuruluşundan 1940lara Kadar Geçen Sürede Askeri Okulların Türk Resim Sanatına Katkıları” başlıklı tez çalışmasıyla mezun oldu. 2017 yılında aynı kurumdan “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resim ve Edebiyatta Paylaşılan Ortak Dil” başlıklı teziyle doktora derecesini aldı. Yazıları ve makaleleri Varlık, Açık Alan Sanat ve Tasarım dergilerinde yayımlanan Çolak’ın yayımlanmış beş öykü kitabı da bulunmaktadır. “İmge ve İmaj/ Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil” adlı çalışması Corpus Yayınlarından çıkan Çolak, MSGSÜ Müzecilik bölümünde “Resim ve Edebiyatın Ortak Dili- Sanatçı Mekânları” adlı dersi vermektedir. AICA üyesidir.