İmgenin Evrimi : Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi

İmgenin Evrimi: Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi  

 

Konuşmacı : Fırat Arapoğlu

 

1.Hafta: Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi Sonrası Sanat, Fotoğrafın İcadı ve Modernizm & Empresyonizm ve Post Empresyonizm

Endüstri devrimi sonrası 19. Yüzyıl Avrupa’sında devrimin topluma ve sanata etkileri sonrasında, görme rejinin değişimi ve “fotoğraf” makinesinin icadı ve yaygınlaşması sonrasındaki süreç ele alınacaktır. Fotoğrafın etkileri ve Modern Sanatın yeni görme biçimleri önerisi ile koşut olarak, mimari ve heykelden örnekler sunulacaktır.

  1. yüzyıl ortasında Barbizon Okulu’nun ilk doğada resim yapan sanatçılar olması, Empresyonizm ve ardından Van Gogh, Gaugin gibi Post-Empresyonist ressamlar irdelenecek ve 20. Yüzyıl ilk çeyreğine kronoloji getirilecektir.

2.Hafta: Ekspresyonizm, Fovizm ve Kübizm & Avangard Sanat Akımları

Dresden’de ortaya çıkan ve Ernst Kirschner öncülüğünde yayılan Ekspresyonizm, Die Brücke (Köprü) ve Der Blaue Reiter (Mavi Süvari) yönelimleriyle birlikte ilkinde endüstrileşmenin zararlı etkilerine odaklanarak, figüratif bir ifadeye yönelmiş, ikincisinde ise soyut resmin ortaya çıkışına öncülük etmiştir. Kısa süreli bir akım olarak Fovizm ise Post-Empresyonizmden etkilenerek, Henri Matisse gibi isimlerle ifadeci ve renkçi bir tutumu benimsemiştir. Bu seminerin ilk kısmı renk ve ifadede devrim yaratan 20. Yüzyıl ilk çeyreğinin Modern Sanat Akımları’na odaklanmaktadır.

  1. yüzyılın ilk yarısında Fütürizm, Dadaizm ve Sürrealizm akımlarının “devrimci sanat” düşüncesinden hareketle sistemleşmelerine ve Marcel Duchamp’ın varlığı ve etkileriyle avangard sanat akımları ve düşüncesinin doğuşuna tanıklık edilmektedir. 1960’ları öncülleyen bu dönemde sanat, sanat nesnesi ve sanatçı tanımları değişmeye başlamıştır. Seminerin bu kısmı, Avangard Sanat Akımları’na odaklanmaktadır.

3.Hafta: Bauhaus& Soyut Dışavurumculuk & 1945 Sonrası Sanat… Sanatın anlam dönüşümü; Fluxus ve Performans sanatı & Modernizm vs Post-Modernizm; 1970’lerde Sanat olgusu

Bauhaus’un kuruluş ilkeleri ve amaçları ele alınacak, buna koşut olarak Konstruktivizm akımı,  De Stijl grubu irdelenecektir. 1945 Sonrası Sanat kısmında, avangard ve Kitsch tartışması ve Greenberg estetiği üzerinden, II. Dünya Savaşı Sonrası Paris merkezli sanatsal üretimin New York’a kayışı ve Paris’te Lirik Soyut’la New York’ta Soyut Dışavurumculuk seminer konusu olacaktır.

Fluxus eğer bir sanat akımı değilse, o zaman 20.yüzyılın en büyük şakasıdır. Litvanya kökenli ABD’li sanatçı George Maciunas’ın girişimiyle 1960’ların başında ortaya çıkan Fluxus’ın 1980’lerde başlayarak 1990’larda patlayacak bir biçimde tekrar keşfedildiği görülmektedir. Öyle ki bugün Fluxus adının geçmediği bir sanat dergisi görebilmek de olası değil. Bu dersin ilk kısmında Fluxus’ın düşünsel öncülleri olarak Fütürizm, Dadaizm, Sürrealizm, Marcel Duchamp ve John Cage’in etkileri sunulacak ve bunun ardından Fluxus performansları ve nesne-merkezli üretimleri farklı kriterler üzerinden değerlendirilecek.

Modernizm-Post-modernizm’in kırılma anını ve prematüre dönemini işaret eden 1960’lar ve 1970’lerde ortaya çıkan yeni ifade yolları ve kuram ve eleştiriler post-modern kırılmanın dünyada sanattaki ifadelerinin tespiti ve değerlendirilmesi açısından yararlı olacak. Bu bağlamda enstalasyon, video sanatı gibi yeni ifade yolları ve küreselleşmeye başlayan sanat olgusu bu atölye kapsamında irdelenecektir.

4.Hafta: Çağdaş/Güncel Sanat

Küreselleşen sanat olgusu içerisinde sanatçılar ve sanat grupları üzerinden hareketle, küratörler, bienaller, galeri sistemi, sanat fuarları, sanat piyasası, sanat kanonları incelenerek, günümüze dair çıkarsamalarda bulunulacaktır.

 

8-29 Nisan Pazartesi, 19.00-21.30 arası (4 hafta)

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Fırat Arapoğlu, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi; AICA Türkiye 2017-2018 Dönem Başkanı. Sanat Tarihçisi/eleştirmen ve küratör Fırat Arapoğlu, “Beden& Mekân”, “Kimlikler Lütfen!”, “Halk için Halka Rağmen!”, “Boğucu Kültür (Jean Dubuffet’ye Göndermeyle)”, Öteki Bedenler” “Re-De/Jenerasyon”, “Berlin und İstanbul: Tell Me”, “Demokrasi ve Çatışma”, “Müze İçinde Bir Müze”, “Gidebileceğimiz Bir Yer Biliyorum”, “Homo Homini Lupus Ya da Yarın Unutmak”, “Mesafe ve Temas”, “Kesişen Eksenler” ve “Marx 2.0” başlıklı sergilerin küratörlüğünü ve eşküratörlüğünü ve 3. Uluslararası Çanakkale Bienali’nin ve 3. Ve 4. Uluslararası Mardin Bienali’nin eş-küratörlüğünü üstlendi. Gençsanat, ICE, Artam, Eleştirel Kültür, İstanbul Art News, Rh+, Art Unlimited, Flash Art gibi ulusal ve uluslararası sanat dergilerinde, Birgün, Cumhuriyet ve Sol gazetesinde ve sergi kataloglarında makaleleri yayınlandı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlara bildiriler yazan Arapoğlu İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.