Hakkımızda

Narmanlı Sanat ve Bilge Alkor Koleksiyon Evi

 

Narmanlı Sanat “sanat”ı anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya ve tartışmaya alan sağlayan, sanata, müziğe, siyasete, edebiyata, felsefeye ilgi duyan bireyleri tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen bir sanat evidir. Bu proje kapsamında Narmanlı Apartmanı’nda yer alan “Bilge Alkor Koleksiyon Evi” ve “Narmanlı Sanat” sohbet ve sergileme alanı bir arada kullanıma açılmıştır.

Bilge Alkor Koleksiyon Evi, ressam ve koleksiyoner Bilge Alkor tarafından kurulmuştur. Alkor, sanata alan sağlayarak Aliye Berger, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi sanatçıların üretim yaptığı Narmanlı Han’ın kültürel mirasını devam ettirmek ister. Sanatçı, Müze-Ev’in her odasını sanat hayatı süresince üzerine çalıştığı farklı kavramlar çerçevesinde tasarlamıştır. Hem kendi eserlerini hem de obje koleksiyonlarını diyaloga sokarak izleyiciye sanatçının üretim sürecine ve iç dünyasına işaret eden ipuçları bırakmaktadır.

Narmanlı Sanat olarak çeşitli teorik atölyeler, workshoplar, sergiler, okumalar, gösterimler, dinletiler, geziler ve daha nice etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Sanatı konuşmayı, anlamayı ve tartışmayı, dinamik ve genç bir kitleye de erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Sanat’a her açıdan alan vermeyi, kişilerin soru sorabileceği, eleştiride bulunabileceği, deneyimleyebileceği, paylaşabileceği, eserlerini sergileyebileceği, disiplinler arası çalışan bir platform olarak kendimizi konumlandırıyoruz.

Kurucumuz Duygu Barlas, Koç Universitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi, Hollanda’da yer alan University of Maastricht’te müzecilik kurunu tamamlayıp Paris’e yerleşti. University of Paris’te sanat tarihi ve karşılaştırmalı edebiyat dersleri aldı ardından Londra Sotheby’s’de Art and Business bölümünü bitirdi. Londra’da kurulmuş olan ArtTactic’in gerçekleştirdiği açık arttırma sonuçları tahminlerinde dünya üçüncülüğüne yükseldi. 2017 senesinde Türkiye’ye döndü. İstanbul Bienali ve Base gibi çeşitli sanat etkinliklerinde görev aldı, yine aynı sene ortağı ile beraber Teşvikiye’de yer alan Yeşil No. 11 isimli lokantayı açtı. 2018 senesinde New York’ta “New York School of the Arts”ta çeşitli dersler aldıktan sonra Bilge Alkor Koleksiyon Evi ile işbirliği çerçevesinde hayalini kurduğu Narmanlı Sanat projesini hayata geçirdi. Bağımsız küratör olarak projeler yürütmekte.