Fırat Şenol ile İstanbul’da Eylem ve Propaganda Tarihi

Fırat Şenol ile İstanbul’da Eylem ve Propaganda Tarihi

 

Eğitmen: Fırat Şenol

 

25 Mart Perşembe 19:00-20:30

 

İstanbul’un toplumsal, kitlesel ya da bireysel eylemleri/propagandaları kentin dönüşümünde ve değişiminde arka planda büyük bir rol oynar. Yaşanan eylemler, yapılan propagandalar şehrin yıkımına ve inşasına neden olduğu gibi siyasi bir düzlemde de farklılıklar getirmiştir.

 

Üretilen ve tartışılan fikirler Osmanlı ve Cumhuriyet İstanbul’unda haraketli bir durumun yansımasına neden olduğu gibi kentin belleğinde ve hafızasında iz bırakmıştır.

 

Bu atölye kapsamında iz bırakan eylemlere ve propaganda biçimlerine eğilerek şehrin ilklerine, olayların arka planına ve kentin değişim dönüşümünün nedenlerine bakılarak bunun İstanbul kent belleğindeki yeri incelenecektir.

 

Fırat Şenol

 Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü “1970’lerde Devrimci Sanat ve Duvar Resmi” isimli lisans tezini tamamlayıp, yine aynı okulda yüksek lisans derslerini almaya başladı. 1990’lar Sanat Siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı. 19 Yüzyıl İstanbul dünyasının sosyolojik kültürel ve sanatsal ortamına dair dersler alarak, çalışmalar yaptı. Marmara Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı ve “Türkiye’de 1990’lı Yıllarda Teknolojinin Sanat Etkisi” isimli tezi tamamladı. 19.y.y. İstanbul dünyası üzerine çalışmalar yapmaya, İstanbul Şehir Hikayeleri/ Mekanlar İnsanlar isimli başlıklar altında anlatımlar yapmaya sergilerde, müzelerde turlar düzenlemeye devam etmekte.