Fırat Şenol ile Gündelik Yaşamın Hafıza Durakları: İstanbul Pasajları

Fırat Şenol ile Gündelik Yaşamın Hafıza Durakları: İstanbul Pasajları

 

Eğitmen: Fırat Şenol

 

11 Şubat Perşembe 19:00-21:00

 

Gündelik yaşamın bir kesitini oluşturan “Pasajlar”, İstanbul sosyo-kültürel yapısının ve iktisadi yaşamının önemli mekânlarıdır. 19. ve 20. yüzyıl İstanbul’una ait kent belleğinin izlerini sürebileceğimiz, İmparatorluktan Cumhuriyete değişimi net şekilde görebileceğimiz, bu hafıza duraklarını fragmanlar eşliğinde ele alacağız. Atölye kapsamında İstanbul kent belleği için değişimin bir başlangıcı sayılan pasajların sanatsal, kültürel ve sosyolojik boyutları; mekanlar ve insanlar arası geçişler yapılarak hafıza ortamı yansıtılacaktır.

 

Fırat Şenol

 

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü “1970’lerde Devrimci Sanat ve Duvar Resmi” isimli lisans tezini tamamlayıp, yine aynı okulda yüksek lisans derslerini almaya başladı. 1990’lar Sanat Siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı. 19 Yüzyıl İstanbul dünyasının sosyolojik kültürel ve sanatsal ortamına dair dersler alarak, çalışmalar yaptı. Marmara Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı ve “Türkiye’de 1990’lı Yıllarda Teknolojinin Sanat Etkisi” isimli tezi tamamladı. 19.y.y. İstanbul dünyası üzerine çalışmalar yapmaya, İstanbul Şehir Hikayeleri/ Mekanlar İnsanlar isimli başlıklar altında anlatımlar yapmaya sergilerde, müzelerde turlar düzenlemeye devam etmekte.