Feride Çelik ile Güzellik Kavramının Sanat Tarihindeki İfadesi

Feride Çelik ile Güzellik Kavramının Sanat Tarihindeki İfadesi

 

Eğitmen: Feride Çelik

 

2 Şubat Salı 11:00-12:30

 

Güzel denilen değer, bir nesneye yüklenilen, bir nesne tarafından taşınan değerdir. Güzellik kavramı ise dönemsel ve yerel olarak değişkenlik göstermiş ve felsefenin ve sanatın dönemler boyunca meselelerinden biri haline gelmiştir. Platon’a göre güzellik zaman ve mekan dışı olan bir varlık, bir idea iken, Aristoteles’e göre güzellik bir ahenk, orantı ve düzendir.

 

Güzellik Kavramının Sanat Tarihindeki İfadesi atölyesinde güzellik kavramı hem kelime anlamıyla hem de sanat tarihi boyunca değişimi heykeller ve tablolar üzerine etkileriyle ele alınacaktır.

 

 

Feride Çelik

Lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek Lisansını Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünde Marcus Graf danışmanlığında tezli olarak bitirdi. Tez başlığı: “2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında: Taşınabilir Sanat” Işık Üniversitesi Sanat Bilimi Doktora programını bitirdi. Prof. Balkan Naci İslimyeli danışmanlığında “Türk Sinemasında İç Göç Filmlerinde Birey ve Mekan Algısı (1960-2009)” başlıklı tezi yazdı. “Deyim Sanat” galerisi’nde sanat danışmanlığı ve sergi küratörü olarak çalıştı. “Galerimiz” galerisi için de “Yenebilir Sanat” başlığı altında sanat projesi gerçekleştirdi. Halen “Galerimiz” ve başka galerilerle sanat projeleri ve sergi küratörlüğüne devam etmekte. Avrupa Parlementer Meclisi Ödüllü Baksı Müzesi‘nde proje koordinatörü ve Baksı Kültür Sanat Vakfı‘nda yönetim kurulu üyesidir. Yedi Kültür Sanat, Artsclubistanbul ve L’atelier gibi kültür sanat platformlarında tablo analizi, sanat akımları ve kolleksiyonerlere de özel sanat tarihi dersleri vermektedir.