Müzik ve İnsanın Yolculuğu

4 hafta sürecek bu seminerde bir “insanlık durumu” (human condition) olarak tanımlanan müzik ve müziğin etrafında şekillenen kültürel yapıları anlamaya çalışacağız. Bu seminerde müziğe (ve dolayısıyla dans, oyun, ses, ve dinleme gibi kavramlara) sosyal bilimsel bir perspektifle nasıl bakabiliriz ve bu sayede insan olma deneyimine dair neler öğrenebiliriz bunları irdeleyeceğiz. Müziğin ne olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da kültürel ve performatif bir pratik olarak müziği sarmalayan sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dinamikleri analiz edeceğiz. Bu seminer katılımıcılarına, sosyal teoriden beslenen sosyal bilimsel bir altyapı kazandırmayı hedeflemektedir. Bu altyapıyı oluşturabilmek için etnomüzikoloji,

müzikoloji, müzik ve dans antropolojisi, müzik sosyolojisi, ses çalışmaları ve nörobilim gibi alanlardaki temel kavram ve teorik tartışmalardan faydalanacağız. Bunu yaparken de olabildiğince geniş perspektifte bir ses/müzik ve dinleme dağarcığından yararlanacağız. Dolayısıyla da bu seminerde hiçbir müzikal/sessel

ifade tarzını dışarıda bırakmadan, en avangart müzikal örneklerden, en popüler ve popülist müzikal örneklere; en ‘sanatlı’ müziklerden, en ‘sanatsız’ ve hatta “bayat” müzikal örneklere; “ay benim müziğe hiç yeteneğim yok şarkı bile söyleyemem” diyenlerin deneyimlerinden, aramızda yaşayan ve banyoda coşan banyo

müzisyenlerinin deneyimlerine kadar geniş bir yelpazedeki müzikal ifade tarzlarını dinleyeceğiz ve inceleyeceğiz.

Bu seminer Dede Efendi’yle Yves Klein’ı; Beethoven’la Ferdi Tayfur’u; Mozart’la Neşet Ertaş’ı; John Cage’le Talip Özkan’ı; Tanburi Cemil Bey’le Onnik Dinkjian’ı; yaşayan son büyük İstanbul kuşçularından çipetpetçi Arnavut Şevki’yle büyük besteci Olivier Messiaen’i; Zeki Müren’le NASA’nın kaydettiği gezegen, kara delik ve uzay seslerini beraber dinleyebileceğiniz ve yorumlayabileceğiniz bir ders olacak!

Tarih

05 Kas 2019

Zaman

19:00 - 21:00
No Comments

Post A Comment