Çocuklar için Felsefe Atölyeleri

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagoji. Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında, çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında birlikte cevaplar aramaya, sorular sormaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlenir.

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır:

  1. Çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir.
  2. Çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların duygu gelişimlerine etki eder.
  3. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven, ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

Tarih

19 Eki 2019

Zaman

11:30 - 13:30
No Comments

Post A Comment