Ebru Nalan Sülün ile Türkiye’de Sanatın Tarihine Bakış: “Osmanlı Batılılaşma Dönemi ve Sanatsal Dönüşüm”- 19.yy’dan 20.yy.’a Geçiş

Ebru Nalan Sülün ile Türkiye’de Sanatın Tarihine Bakış: “Osmanlı Batılılaşma Dönemi ve Sanatsal Dönüşüm”- 19.yy’dan 20.yy.’a Geçiş

Eğitmen: Ebru Nalan Sülün

24, 31 Mart Çarşamba 19:00-20:30

Atölyede; Osmanlı batılılaşma dönemi; sanatta doğu-batı eksenindeki karşılıklı etkileşimler, sergiler, fuarlar, kültürel ve sosyal etkinlikler ile anlatılacaktır. 19. yüzyılda gelişen sanatsal faaliyetler, eğitim, sosyal değişimler ve etkileşimler ile ele alınacaktır.

Sanayi Nefise Mektebi, ilk sanat akademisindeki eğitim ve Osman Hamdi Bey, tüm yönleri ile değerlendirilerek analiz edilirken dönem sanatçıları da bu bağlamda değerlendirilecektir. Batılılaşmanın dönem mimari ve heykel sanatına etkisi incelenip, bu kapsamda dönem içerisinde gelişen koleksiyonculuk ve müzecilik çalışmalarını da analiz edeceğiz.

1. Hafta: Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Dönemi kültürel ve sosyal ortam (Lale Devri sonrası, minyatürden resim sanatına geçiş, Batı- Doğu ilişkisi sanayi devrimi ve bu gelişmelerin kültür-sanata olan etkisi bağlamında ele alınacak.)

2. Hafta: Sanayi Nefise Mektebi ve tüm yönleri ile Osman Hamdi Bey
İnas Sanâyi-i Nefîse Mektebi, dönem resim, heykel sanatı ve mimari gelişim”
Bu haftada: Pera sanat ortamı, sergiler, Oryantalizm, yabancı sanatçılar ve atölyeleri de ele alınacak.)

Ebru Nalân Sülün

Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Resim Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktora eğitimini “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu (1990-2010)” başlıklı tezi ile tamamladı. Sülün, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sanat Yönetimi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir ve batı sanatı- çağdaş sanat ile ilgili dersleri yürütmektedir.
Sülün, I. Antalya Resim Festivali yürütme kurulu üyeliği ve festival sergisi koordinatörlüğü, Fırat Arapoğlu ile birlikte “Beden-Mekân Video-Enstalasyon Sergisi”, Akdeniz Art 1. Akdeniz Sanat Günleri özel sergi koordinatörlüğü, Merkez Bankası Sanat Koleksiyonu’ndan seçki sunan “Gerçeklikler ve İzdüşümler” , “Anlam ve Mahiyet” ve 50. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açılan “Memento&Memory”, Antalya Old Town Festivali- 2016 “Wısh&Hope”, İzmir “İmpact – VideoFest”, Pera Müzesi ve Antalya Kültür Sanat’ta açılan “Karşılaşmalar”, Old Town Kaleiçi Festivali “Açık Hava Sanat Alanı” sergileri ve farklı galeri sergilerinin küratörlüğünü üstlenmiştir.
Ulusal ve uluslararası sempozyumlar için sanat üzerine bildiriler kaleme alan Sülün, bu çalışmalara ek olarak Sanat Dünyamız, Genç Sanat, Art-ist actual, Art-ist modern, Artam gibi dergiler ve Cumhuriyet Gazetesi için de pek çok sanat eleştirisi yazısı kaleme almıştır.
Sülün’ün “Habip Aydoğdu- KIRMIZI”, “Antalya’da Erken Cumhuriyet Dönemi Kültür-Sanat Ortamı” ve “Türkiye’de Çağdaş Sanat Koleksiyonculuğu” isimli üç kitabı yayınlanmıştır.
Ebru Nalân Sülün, UNESCO- L’Association Internationale des Critiques d’Art-AICA Internationale (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği)’nin 2014-2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.