Buket Şakarcan ile Sanat Tarihinde Aşk ve Öpücük

Buket Şakarcan ile Sanat Tarihinde Aşk ve Öpücük

 

Eğitmen: Buket Şakarcan

 

4 Aralık Cuma 11:00-13:00

 

Avrupa Resim Sanatı’nda ilkçağdan günümüze, Rokoko döneminden Ekspresyonizme aşk ve öpücük temalarının sanat tarihindeki yeri örneklerle incelenecektir.  ‘Aşk’ için yapılan en ünlü resimler,heykeller ve hatta saraylar incelenirken anlatım mitolojiden hikayeler ile desteklenecektir.

 

Öpücük kavramının sanat tarihinde yansımaları dönemine göre değişkenlik göstermiştir. Antik Yunan ve Roma’da öpücük aşk ve yakınlığın tam yansımasıyken, Ortaçağ Avrupası’nda “erotik öpücük”  yok olmuş sadece yüksek sosyal sınıftaki kişilere bir saygı niteliğinde bir sembol olarak kullanılmıştır. Rokoko ve Romantik Dönem’e geldiğimizde ise insan ilişkilerini ve günlük yaşamı görmeye başladığımız resimlerde öpücük kavramı  kendine farklı bir yer edinmiştir. Bu atölyede aşk ve öpücük kavramlarının ele alınışını tarihsel bir perspektifte incelerken uygulandığı resimleri ve heykelleri göreceğiz.

 

Buket Baykal Şakarcan

Şişli Terakki Lisesi’nde tamamldığı lise hayatının ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde eğitimine devam etti. 1994 yılında “ Nuri İyem Üzerine..” konulu bitirme tezi ile mezun oldu. Ardından yüksek lisans eğitimini, İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde “Osmanlı Porselen Sanatı” üzerine verdiği tez ile tamamladı.  Daha sonra müzayede kataloglarının organizasyonu göreviyle Türk ressamları başta olmak üzere, Oryantalist Ressamlar, Osmanlı ve Avrupa gümüş ve porselen objeler, Beykoz Camlar gibi antika eserler üzerine uzun yıllar çalışarak katalogları oluşturdu.  Batı Resim Sanatı Tarihi Dönemlerinin en ünlü sanatçılarının yaşamlarını, yapıtlarını ve  özellikle Türk Resim sanatının Tanzimat’tan, 1950’ lere kadar geçen sürecinde yaşayan sanatçıları ve başyapıtlarını Avrupa Resim Sanat Tarihi ile birlikte ele alarak oluşturulan konular ile ilgili seminerler vermektedir.