Bir Şairin, Heine’nin Gözünden Felsefe

Bir Şairin, Heine’nin Gözünden Felsefe

 

Konuşmacı : Güçlü Ateşoğlu

 

Goethe ve Schiller’in ardından şiirin büyüleyici etkisi Almanya’da düşünce hayatını önemli ölçülerde ele geçirmiş, Alman Romantiklerinin farklı üslup ve düşünme arayışı Hegel’den Marx’a,Nietzsche’den Heidegger’e kadar pek çok düşünüre ve sanatçıya ilham kaynağı olmuştur.Romantiklere karşıt bir figür olan ozan Heinrich Heine, Almanya’da Din ve Felsefenin Tarihi Üzerine başlıklı ölümsüz eserinde şiirsel diliyle kısa ama harikulade bir felsefe tarihi kompozisyonu ortaya koymuştur.

 

Luther’den (Alman olmasa da) Spinoza’ya, Kant’tan Fichte’ye ve Schelling’e kadar pek çok düşünürün felsefelerinin pek bilinmeyen, farklı noktalarını işleyerek Alman felsefe geleneğinin kısa ama keyifli bir portresini sunmuştur. Seminerlerde bu kitabı merkeze alarak “bir şairin gözünden felsefe nasıl olabilir”, “bize katabilecekleri nelerdir?” ve “bugünü daha farklı düşünebilmemizi sağlayan felsefi gelenek nasıl olabilir”, “şiir, din ve felsefe arasındaki olası ilişkiler neler olabilir” gibi sorular üzerinden okumalarımızı ve tartışmalarımızı yapacağız.

 

4-25 Nisan Perşembe, 19.00-21.30 arası (4 hafta)

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.

Güçlü Ateşoğlu, Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Felsefe Bölümü’nde yaptı (1996-2003). Yüksek lisans tez konusu Hegel Felsefesi’nde Öznelerarasılık ve Özgürlük Sorunu idi. Aynı bölümde başladığı doktorasını, Hegel Felsefesinde Metafizik başlığıyla Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Selâhattin Hilâv’a Saygı (Doğan Özlem’le birlikte, 2006), Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (Doğan Özlem’le birlikte, 2006; 3. baskı: 2014), Alman İdealizmi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte, 2006; 2. baskı: 2017), Alman İdealizmi II: Hegel (2013), Spinoza ile Karşılaşmalar (Eylem Canaslan’la birlikte, 2015), Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji (2016), Kant: Tarih, Politika, Ahlak, Din Üzerine Kısa Yazılar (yayımlanmayı bekliyor) başlıklı kitapların editörlüğünü üstlenen ve 23 baskı yapan Nigel Warburton’ın Felsefenin Kısa Tarihi’ni çeviren Ateşoğlu, 2010 yılından beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.