Atölyeler

Feride Çelik ile Van Gogh, Marcel Duchamp, Salvador Dali ve Rene Magritte : Eserleri ve Gizli Hayatları

Eğitmen; Feride Çelik

 

3 –  24 Aralık Salı, 19.00-21.00 (dört hafta)

 

Bazı sanatçılar vardır ki sanat tarihinde ortaya çıkan sanat akımları onların eserleriyle hatırlanır. Seçilen sanatçıların içinde bulundukları sanat akımının özellikleri, eserlerinden örneklerle incelenirken gizemli hayatları hakkında bilgilendirme yapılacaktır..

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Sanat Tarihçisi ve Heykeltraş Arşo ile İlk Çağ Medeniyetlerinden Modern Sanata Yolculuk

Eğitmen; Arşo Kasparyan

 

26 Kasım –  31 Aralık Salı, 11.00-13.00 (altı hafta)

 

Sanat tarihçisi ve heykeltraş Arşo Kasparyan ile ilkçağdan 20. yy’a kadar olan süreci altı haftaya yayılan ders programında sanat, resim, heykel ve mimariyi; felsefe ve tarih çerçevesi dahilinde işleyeceğiz.

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Selin Göksel ile Karakalem, Mürekkep ve Suluboya ile Natürmort

Eğitmen; Selin Göksel

 

28 Kasım –  19 Aralık Perşembe, 19.00-21.30 (dört hafta)

 

*Malzemeler Narmanlı Sanat tarafından karşılanacakır, dileyen katılımcılar kendi suluboya, karakalem setlerini… getirebilirler.

Natürmort-Ölü Doğa resim ve ressamlar hakkında bilgi verilir. Örneğin; Paul Cezanne, Paul Klee, Giorgio Morandi, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Feyhaman Duran ve Adnan Varınca’ya ait natürmort resimler…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Çocuklar için Felsefe Atölyeleri

Eğitmen; Filozof Kido

19 Ekim – 9 Kasım Cumartesi 11.30-13.30 4 hafta sürecek olan Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri başlıyor!

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagoji. Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında, çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır.

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Müzik ve İnsanın Yolculuğu

Eğitmen; Mustafa Avcı

 

5-26 Kasım Salı 19.00-21.00 (4 hafta)

 

4 hafta sürecek bu seminerde bir “insanlık durumu” (human condition) olarak tanımlanan müzik ve müziğin etrafında şekillenen kültürel yapıları anlamaya çalışacağız. Bu seminerde müziğe (ve dolayısıyla dans, oyun, ses, ve dinleme gibi kavramlara) sosyal bilimsel bir perspektifle nasıl bakabiliriz ve…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Paran Kadar Sanat

Eğitmen; Osman Erden

 

3-10-24-31 Ekim tarihlerinde 19.00-21.00 arası (4 hafta)

 

Devasa organisyonların, milyonlarca dolara mal olan müzelerin arkasındaki figür ve kurumları inceleyerek Türkiye’yi uluslararası sanat piyasasında konumlandırmaya çalışacak, yerli ve yabancı sergi, fuar, müzayede şirketlerinin üstlendiği rolleri, sanatın dünya çapında metalaşma sorunsalına değinerek tartışacağız.

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Kültür Tarihinin Bir Parçası Olarak Sanat Tarihi

Eğitmen; Fırat Arapoğlu

 

9 – 15 – 22 – 29 Ekim, 19.00-21.00 (4 hafta)

 

Sanat sözcüğü, genellikle bir galeride, müzede görülebilecek ya da sadece konser salonlarında dinlenebilecek bir etkinlik olarak tanımlanır.  Aslında sanat, bundan çok daha fazlasıdır ve insanoğlu farkında olsun ya da olmasın, sanatla çevrili durumdadır. İnsanların çoğu…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Dans ve Toplumsal Cinsiyet

Eğitmen; Berna Kurt

 

26 Eylül, Perşembe, 19.00-21.30 (tek ders)

 

Dans araştırmacısı Berna Kurt, Batılı dans türleri bale ve modern dansın tarihsel gelişimine feminist bir perspektifle bakıyor. Farklı cinsiyet ve cinsel yönelimlerin dans sahnesine yansıma biçimlerini, seçtiği dans video’ları üzerinden tartışıyor…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır
inciaydincolak

Cumhuriyet’ten Bugüne İmge ve İmaj Türkiye’de Resim ve Edebiyatta Ortak Dil

Konuşmacı : İnci Aydın Çolak

1. Hafta –Türkiye Sanatında Sayfiye- Manzara

Tanzimat insanının dış dünyaya açılmasıyla başlayan manzara, önceleri Osmanlı insanının bakış açısını, geleneksel dünya görüşünü yani tasavvufu yansıtır. İlerleyen zamanla birlikte pozitivizmin resimdeki yansıması olan İzlenimcilik ile birlikte manzara, insanın doğayı…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.
firatarapoglu

Sınır İhlallerinin Tarihi Olarak Sanat Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ARAPOĞLU

Ders 1: Sovyet Avangardı Yeni Bir Dünya, Yeni Bir Form: 1930’lar

Rusya’nın çalkantılı ortamında 1920’li yıllarda gelişen Konstrüktivizm sanatta keşif, yaratı, hareket ve “an” gibi tanımları ön plana alarak, aslında Dada hareketi ile bazı benzer özellikler göstermekteydi. Esas gelişme olanağını Birinci Dünya Savaşı’nın yeniden şekillendirdiği dünyada…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

20. Yüzyıl’da İdeolojiler ve Sanat

Konuşmacı : Osman Erden

Yirminci yüzyılda dünya sahnesinde farklı ideolojilerin boy göstermesi, bunların birbirleriyle mücadele içinde olması sanata da doğrudan yansır. 1917’de Ekim Devrimi ile kurulan SSCB’nin sosyalist rejiminde, 1922’de İtalya’da iktidarı ele geçiren Mussolini’nin, 1933’de Almanya’da iktidara…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Bir Şairin, Heine’nin Gözünden Felsefe

Konuşmacı : Güçlü Ateşoğlu

Goethe ve Schiller’in ardından şiirin büyüleyici etkisi Almanya’da düşünce hayatını önemli ölçülerde ele geçirmiş, Alman Romantiklerinin farklı üslup ve düşünme arayışı Hegel’den Marx’a,Nietzsche’den Heidegger’e kadar pek çok düşünüre…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

İmgenin Evrimi: Modern ve Çağdaş Sanat Tarihi

Konuşmacı : Fırat Arapoğlu

Endüstri devrimi sonrası 19. Yüzyıl Avrupa’sında devrimin topluma ve sanata etkileri sonrasında, görme rejinin değişimi ve “fotoğraf” makinesinin icadı ve yaygınlaşması sonrasındaki süreç ele alınacaktır. Fotoğrafın etkileri ve Modern Sanatın…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Sanat Tarihinde Aşık Olan/Olamayan Sanatçılar: Karşılaştırmalı Okuma

Konuşmacı : Seda Yavuz

Yoğun yaşanan duygular, hüzünler ve aşklar bir insana neler hissettirmez ki? İnsanın var oluşundan beri hissedilen bu duygular farklı yaratıcılık kanalları ile gözler önüne seriliyor. Sanat tarihinde duygularının yoğunluğu ile yaptığı eserleri arasında kuvvetli bağlar olan…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Toprak Çömlekten Kristal Karafa Şarabın Seyahatnamesi. Şarap ve Gastro-Felsefe

Konuşmacı : Ayhan Cöner

Antik çağdan günümüze tören ve ritüellerin vazgeçilmezi, mutasavvıflara sembol, mitolojilere işlev, alegorilere kaynak yegane içki olan Şarabın kültürel, tarihi, edebi özelliklerini daha yakından birlikte tanımayı istedik.  Daha sonra bu edim ve özellikleri günümüzde nöro-gastronomi ile…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

1917’de Duchamp “Pisuar” ile ortaya çıktığında biz Türkiye’liler sanatın ve edebiyatın neresindeydik?

Konuşmacı: Dr. İnci Aydın Çolak

Hiç merak ettiniz mi neden 1871 senesine kadar Osmanlı toplumunda heykel nedir bilinmediğini? İlk roman örneklerimizde yer alan “özgür” kadınların neden “kötü” olduğunu? Veya ünlü ressam Osman Hamdi’nin Türk sanatında açtığı yolları…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Zihinsel Koleksiyonlar

Konuşmacı: Aslı Kotaman

Kader, aşk ve ilişkiler, hatırlamak, unutmak, acı çekmek, yas tutmak, mutluluk gibi temel kavramları merkeze alarak sorular sormayı amaçlıyoruz. Kariyer kaygılarını, özgüven kaygılarını, toplum tarafından yeterince kabul görmemeyi masaya yatırıyoruz..

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

1kitap1mekan ile Yaratıcı Edebiyat Sohbetleri

Konuşmacı: Duygu Özdemir

Okumak, daha çok okumak, okudukça kelimelerin dünyasına bırakmak kendimizi… “Okuma” kavramı ucu sayfaların sonsuzluğuna açılan bir yolculuk. Okuma alışkanlıklarımız, aylık okuma listemiz, kitap seçimlerimiz üzerine başlayan bir sohbet…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

“Önce Siz Ateş Edin Mösyö Burjuvazi”; Devrimler ve Sanat

Konuşmacı: Osman Erden

Sanat insanın varoluşu ile başlar ve insanı bağlı olduğu toplumdan ayırmak neredeyse olanaksızdır. Dolayısıyla toplumu etkileyen kişi ve olayların; devletlerin, savaşların ve devrimlerin sanat alanındaki etkileri…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Cengiz Üstün ile Karikatür Atölyesi

Konuşmacı : Cengiz Üstün

“Asla bir fikre hayır demeyin. Bu fikrin başka bir fikri nasıl ateşleyeceğini asla bilemezsiniz.” der Stanley Kubrick. Fakat bazen aklımıza gelenleri, yaratıcılığı nasıl şekillendireceğimizi, ilerletebileceğimizi bilemeyiz.

Düşünce yeteneğimizi ve hayal gücümüzü kağıda dökmenin bir yolu olan karikatür sanatını Cengiz Üstün ile deneyimliyoruz.

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Cem Güventürk ile Yaratıcılık Atölyesi

Konuşmacı: Cem Güventürk

“Yaratıcılık, her probleme bir çözüm bulur. Alışkanlıkları bir yana koyup yaratıcı davranmak her zaman üstünlük kazandırır.” der George Louis. Fakat bazen yaratıcı düşünceyi nasıl yönlendireceğimizi, gerçekleştireceğimizi bilemeyiz. Hayal gücümüzü, düşünce yeteneğimizi…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Philosophia Perennis: “Ebedî/Sonsuz Felsefe” Atölyesi

Konuşmacı: Güçlü Ateşoğlu

“Felsefe eseri anlamını, mesajını tek bir okumayla teslim etmediği için yığın yığın anlam yüklüdür, doğası gereği tükenmez, hatta bir bakıma sonsuzdur, yorumlamayı bilen için her zaman diyecek yeni şeyler vardır” der Louis Althusser…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Sanat ve Kadın; Mitolojiden Günümüze

Konuşmacı: Doç. Dr. Seda Yavuz

Kadın kimdir ve kimler tanımlamıştır? El değmemiş midir? Mağdur mudur, Tanrıça mıdır? Savaşçı mıdır? Çocuklarının annesi midir? İyilik ve kötülük kadının kimliğinde nasıl kurgulanır? Kadın özgür ifadesine kavuşmuş mudur?…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Memed Erdener Atölyesi; Prometheus Tutuklanmalı mı?

Konuşmacı: Memed Erdener

Mitoloji der ki, tanrıların tapınağından ateşi çalan Prometheus bu değerli hazineyi insanlığa armağan etmiştir, böylece insanlık tarihi yazılmaya başlanacaktır. Zeus’un insanlığı mahrum bıraktığı ateş; bilgiyi, sorgulamayı, başkaldırmayı ve üretmeyi sembolize…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.

Nesnellikten Öznelliğe Yolculuk: Fotoğrafın Kısa Tarihi

Konuşmacı: Laleper Aytek

1826’da Niepce’in 8 saatlik bir poz süresi sonunda tespit ettiği ilk görüntü, 19. Yüzyılın devrim niteliğinde bir buluşuydu. Fotoğrafın 180 yıllık kısa tarihine baktığımızda 1839’da Daguerre adına tescil edilişinden bu yana yerleştirilebileceği en temel ve belirgin eksenlerden biri bu tarihin bir öznelleşme tarihi…

İncele
Etkinlik sonlanmıştır.