Arda Can Özsü ile Yeni Gerçeğimize Sanatsal Bir Bakış

Arda Can Özsü ile Yeni Gerçeğimize Sanatsal Bir Bakış

 

Eğitmen: Arda Can Özsu

 

4 Mart Perşembe 19:00-21:00

 

Gerçeğin algılanmasına yeni yaklaşımlar sunan Fransız Yeni Gerçekçilik akımından (Yves Klein’lardan) İtalyan Yeni Gerçekçiliğine (Roberto Rossellini’lere) uzanarak Yeni Gerçekçilik hareketini sanat ve sinema diyalektiği ile beraberce inceleyerek dönemin sanatsal dünyasına dâhil olacağız.

 

“Yeni Gerçeğimize Sanatsal Bir Bakış” başlıklı konumuzdan yola çıkarak üretimlerinde gerçeği yeni formlarla ele alan Fransız ve İtalyan sanatçılara ve sinemacılara ek olarak Edward Hopper’la Amerikan toplumunda bireyin yabancılaşmasına, Frida Kahlo’yla Meksika halk sanatından esinle kendi öyküsünü anlatmasındaki doğrudanlığa ve George Grosz’la da Alman modern sanatı içerisinde iletişim çağında iletişimsizliği ele almasına kadar birbirinden özgün yapıtları da değerlendirmiş olacağız. Böylelikle 20. yüzyıl sanat ortamını farklı ekollerle ve perspektiflerle birlikte ele alarak keşfe çıkacağız.

 

Dersimiz online olarak “Zoom.us” üzerinden gerçekleşecektir.

 

 

Arda Can Özsu

 Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden 2013 yılında dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlayarak “Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesinde Gayrimüslim Sanatçılar” başlıklı teziyle bilim uzmanlığını aldı. Bu çalışmasını Hrant Dink Vakfı’nın düzenlediği çalıştayda sundu. 2016’da kentsel değişim ve dönüşümü irdelediği “Özsu Evi: Hamamönü’nün Sosyokültürel Tarihi Üzerine Bir Deneme” adını taşıyan belgesel çalışmasıyla Koç Üniversitesi VEKAM Araştırma Ödülleri’ni kazandı. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiriler sundu. Bu kongrelerden biri olan 16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’ndeki “Yunanistan Ulusal Sanat Galerisi Koleksiyonu’nda Yer Alan Şeker Ahmed Ali Paşa Portresi ve Anadolu Kökenli Ressamı Simeon Savvidis” başlıklı bildiriyle Max van Berchem Vakfı (Cenevre, İsviçre) tarafından desteklendi. Istanbul Art News, Art Unlimited, Artful Living, Ayrıntı Dergi, Haber Podium (Zürih, İsviçre) ve çeşitli akademik yayınlarda yazıları yayımlandı. 2019 yılında Doktora eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Batı Sanatı ve Çağdaş Sanatlar Ana Bilim Dalı Doktora programında devam etmektedir. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler (Çağdaş İletişim Tasarımının Gelişimi, Görsel Tasarım Tarihi, Estetik ve Sanat, Sanat ve Kültür Yönetimi, Sanat Tarihi, Sanat ve İletişim) vermektedir. Arda Can Özsu, 2019 yılından itibaren AICA üyesidir. Özsu’nun başlıca araştırma konuları arasında, sanat tarihi yazımı, güncel sanat bağlamında Türkiye sanatı, sanat-hayat diyalektiğinde modern sanat, eleştirel estetik, performans sanatı ve kentsel mekân yer almaktadır.