20. Yüzyıl’da İdeolojiler ve Sanat

20. Yüzyıl’da İdeolojiler ve Sanat

 

Konuşmacı: Osman Erden

 

16 Mayıs-6 Haziran Perşembe 19:00-21:00 (4 Hafta)

 

Yirminci yüzyılda dünya sahnesinde farklı ideolojilerin boy göstermesi, bunların birbirleriyle mücadele içinde olması sanata da doğrudan yansır.

 

1917’de Ekim Devrimi ile kurulan SSCB’nin sosyalist rejiminde, 1922’de İtalya’da iktidarı ele geçiren Mussolini’nin, 1933’de Almanya’da iktidara gelen Hitler’in, 1939’da İspanya’da yönetime el koyan Franco’nun faşist yönetimlerinde kültür ve sanat her zaman önemsenmiş ve hem içte hem de dışta birer siyaset aracı olarak değerlendirilmiştir.

 

Özellikle Soğuk savaş esnasında ABD’nin de sanatı bir propaganda aracı olarak kullandığı bilinmektedir. Bu seminerde yirminci yüzyıla şekil veren bu ideolojik sistemlerin kültür sanat politikalarına değinilecek ve örnekler üzerinden sanatın bu durumdan nasıl etkilendiğinden bahsedilecektir.

 

*Bu atölye herhangi bir ön bilgi gerektirmemektedir.
**Minimum kişi sayısı sağlanamadığı takdirde atölyenin başlangıç tarihinden iki gün önce sizlere geri dönüş sağlanıp iade yapılacaktır.